Meny Stäng

Projekt - DalaValideringscentrum

DalaValideringscentrum var ett projekt där Region Dalarna var projektägare, DalaWux operativ utförare
och Tillväxtverket medfinansiär. Projekttid 20140201-20160131.
Ett huvudmål i det långsiktiga perspektivet var att bygga upp en struktur för validering och vägledning som blir en del av den ordinarie verksamheten.

Genom att få en effektivare, genusmedveten och kvalitetssäkrad validering kan fler utanför arbetsmarknaden komma i arbete snabbare, omställningsprocesser vid konjunktur- upp- och nedgångar blir kortare, utlandsfödda får kortare etableringstid på arbetsmarknaden.
Sammantaget så innebär det fler i arbete, bättre omställningsförmåga, färre flaskhalsar, kortare etableringstid och därmed bidrar projektet till en ökad tillväxt. Vi skall också i projektet undersöka och se på förutsättningar för etablering av ett validerings- och vägledningscentrum för vuxna i Dalarna.

Validering - att få papper på sin kompetens

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”.

Genom validering tar man reda på individens verkliga kompetens. Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av kompetensbevis/intyg.

Fakta:

Projektperiod: 2014-02-01  –  2016-01-31

Projekt ägare  Region Dalarna
Operativ utförare  DalaWux genom Malung-Sälens kommun

  • Projektledare:  Lena Eriksson
  • Analytiker:  Torbjörn Skarin
  • Projektekonom: Helena Eriksson

Projektets syfte

  • Att få ökad kunskap om effektiva metoder för validering och vägledning för vuxna inom Region Dalarna, samt en förstärkt dialog och samverkan mellan regionala och nationella aktörer inom området.
  • Utveckling av en mer effektiv och individbaserad hantering kring validering och vägledning  i Region Dalarna.
  • Att undersöka/ge förutsättningar för etablering av ett validerings- och vägledningscentrum för vuxna i Dalarna, att få till stånd ett strategiskt arbete med studie- och yrkesvägledning.
  • Att utveckla metoder och lösningar för en effektiv och evidensbaserad validering och vägledning för vuxna inom Region Dalarna.
  • Att ge ökad förmåga till en kvalitativ validering av människors kunskap och erfarenheter, oavsett kön och etnicitet.

Kartlägga - Analysera - Etablera

I projektet avsågs att kartlägga andra s.k. ”Best Practice” både i och utanför länet som kan  utgöra stöd för arbetet med DalaValidringscentrum. Vi avsåg även att analysera, praktiskt testa och vidareutveckla metoder och arbetsformer inom validering och vägledning för vuxna, som även inkluderar en vidareutveckling av integrations- och jämställdhetsarbetet kopplat till kompetensförsörjningen av arbetsmarknaden. Projektet jobbade för att skapa förutsättningar för etablering av ett validerings- och vägledningscentrum i Dalarna, att få tillstånd en länsövergripande struktur  för validering som är erkänd, välkänd och kvalitetssäkrad.

Mål -ökad tillväxt

Ett huvudmål i det långsiktiga perspektivet var att bygga upp en struktur för validering och vägledning som blir en del av den ordinarie verksamheten. Genom att få en effektivare, genusmedveten och kvalitetssäkrad validering kan fler utanför arbetsmarknaden komma i arbete snabbare, omställningsprocesser vid konjunktur- upp- och nedgångar blir kortare, utlandsfödda får kortare etableringstid på arbetsmarknaden. Sammantaget så innebär det fler i arbete, bättre omställningsförmåga, färre flaskhalsar, kortare etableringstid och därmed bidrar projektet till  en ökad tillväxt.

Rapporter och idéskrift

Idéskrift DalaValideringscentrum
Utvärdering DalaValideringscentrum
Slutrapport DalaValideringscentrum
Bilaga slutrapport DalaValideringscentrum
Dela: