Meny Stäng

Grundvux

Om du har kortare utbildning än 9 år, eller om du behöver repetera ämnen på grundnivå för fortsatta studier, finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som:

  • inte gått i skolan på länge
  • inte har grundskolekompetens eller motsvarande
  • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå.

Olika sätt att studera

Inom den grundläggande vuxenutbildningen kan du studera på tre olika sätt:

  • schemabundet i klass
  • distans med handledning av lärare
  • genom studier på distans som är helt webbaserade

Du kan välja samma studieform för alla dina kurser eller läsa vissa kurser på distans och vissa i klass.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20.

Studieekonomi

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Du kan söka studiemedel från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel. För mer information, kontakta CSN.

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. I vissa kommuner kan du göra ansökan direkt via kommunens hemsida.

Dela: