Meny Stäng

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare är för dig som ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare kallas sfi.

När du läser sfi får du både grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskap om det svenska samhället. När du avslutat en kurs får du ett betyg. Sfi vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. Utbildningen finns på flera olika nivåer och all undervisning är kostnadsfri.

För att läsa sfi ska du:

  • vara över 20 år. Du som är mellan 16-20 år ska vända dig till Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan.
  • vara folkbokförd i den kommun du ska studera i
  • sakna grundkunskaper i det svenska språket.
  • ha ett fullständigt personnummer, t f nummer eller samordningsnummer Olika sätt att studera sfi på
  • Klass. Det vanligaste och bästa sättet att studera på. Du har direktkontakt med läraren under dina studier.
  • Distans med handledning. För dig som kommit en bit på väg i sfi-studierna och befinner dig på C eller D-nivå. Du läser en del självständigt men kan även få stöd i dina studier av lärare.
  • Distans. För dig som kommit upp till C eller D-nivå och kan studera sfi helt på egen hand. Ett bra sätt att studera för dig som behöver kombinera jobb och studier.

Kartläggning

I samband med din ansökan till sfi görs en kartläggning och vid kursstart en fördjupad kartläggning om din studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd.

Studievägar

Sfi består av tre olika studievägar och fyra olika nivåer/kurser: A, B, C och D. Din tidigare utbildning från ditt hemland avgör vilken studieväg du börjar på. Hur lång tid det tar att slutföra kurserna är individuellt.

Kontakta studie -och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. I vissa kommuner kan du göra ansökan direkt via kommunens hemsida.

Dela: