Meny Stäng

Projekt Nordplus Handheld Elearning

DalaWux deltog mellan augusti 2016 t.o.m. aug 2018 i ett Nordplus-projekt som gick under namnet "Nordplus Handheld Elearning". Projektet var ett samarbete mellan olika utbildningsinstanser i Island, Grönland, Danmark, Norge, Lettland och Sverige. Målet med projektet var att genom erfarenhetsutbyte mellan de olika länderna skapa en "digital verktygslåda", samt att inspirera lärare och studerande inom vuxenutbildningar i respektive land att börja använda sig "blended learning" och "flipped classroom" som en del i den vardagliga verksamheten.

Projektledare DalaWux Sverige: Lena Palm Eriksson
IKT/webbutvecklare och trainer: Peter Gunnebro
Projektperiod: 2016-08-01 till 2018-08-31
Finansiär: Nordplus

Deltagare i projektet var:

DalaWux slutprodukt i projektet blev en engelskspråkig webbplats fylld med guider, digitala verktyg och inspiration för lärare och studerande inom vuxenutbildningen. DalaWux lade mycket tonvikt på metoder och kunskap kring tillgängliga lärmiljöer, i synnerhet för vuxenstuderande med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD, Asperger och autism. Längst ned på sidan finns också en inspelning av ett webbinarium som genomfördes i samband med avslutande av projektet.

DalaWux projektwebb för Nordplus Handheld Elearning
Klicka på bilden!
Nordplus Handheld Elearning projektportal
Klicka på bilden!