Meny Stäng

Lärvux

Anpassad utbildning för vuxna (Lärvux)
Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

Utbildningen utgår från dig som individ och är anpassad efter just dina förutsättningar. Grupperna vi studerar i är små och studietakten är individuell. Vi arbetar tillsammans med planering av undervisningens innehåll och sätter upp mål utifrån dina önskemål, erfarenheter och kunskaper.

Du kan söka till Lärvux om du vill lära dig mer, eller om du vill repetera tidigare studier.

Ansökan

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. I vissa kommuner kan du göra ansökan direkt via kommunens hemsida.

Dela: