Meny Stäng

Yrkesvux- och lärling

Yrkesutbildning en väg till jobb!

Vill du bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden?
Genom att läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå kan du öka dina möjligheter till att få jobb.

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Man kan läsa enstaka kurser eller hela utbildningspaket. Del av utbildningen sker ute på arbetsplats.

Lärling vänder sig till en de som vill ha sina studier till största delen förlagd ute hos olika företag. Vi ser stora vinster med den här studieformen både för den studerande och företagen. Merparten av de som går en lärlingsutbildning kommer i arbete efter sina studier.

Ansökan

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. I vissa kommuner kan du göra ansökan direkt via kommunens hemsida.

Sökande från annan kommun

Du som ansöker till utbildning i annan kommun än din hemkommun ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IK). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

Dela: