Meny Stäng

Projekt DalaWux - Flexibelt lärande 1.0 samt 2.0

”DalaWux – Flexibelt Lärande”, var ett projekt finansierat av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som pågick under 2015. DalaWux beviljades efter år ett en fortsättning och fördjupning första årets projekt. Vi kallade detta ”DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0”. Projektägare var DalaWux genom Malung-Sälens Kommun. Syftet med projektet var att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta skedde genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fick kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande. På projektets egen blogg hittar du det mesta som handlar om projektet, kunskap om digitala verktyg och mycket mer.

Som en slutprodukt av projektet har vi skapat ett lättillgängligt och praktiskt metodmaterial som du kan använda för att sprida kunskapen om tillgänglighet, flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom till lärare, skolledning och övriga personalkategorier på den vux-enhet där du arbetar. För ökad tillgänglighet finns detta material både som text och som inlästa ljudfiler. Besök gärna webbplatsen här: http://flexibeltlarande.se/

Projektblogg - Flexibelt lärande

Projektet dokumenterade och delade löpande sina aktiviteter under hela projekttiden i en projektblogg. Där kan du hitta spännande och matnyttigt innehåll.

Dela: