Meny Stäng

Validering

“Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Inom kommunal vuxenutbildning valideras reell kompetens inom alla utbildningsformer, d.v.s. grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
I Dalarna samarbetar vi när det gäller gymnasial vuxenutbildning. Valideringen inom vuxenutbildningen sker mot Skolverkets kursplaner och kan ge betyg efter prövning.

Vill du veta mer? -Kontakta studie och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Du kan också läsa mer om validering på Skolverkets hemsida.

Dela: