Meny Stäng
DalaWux

Detta är DalaWux

Kunskap och kompetens för framtiden.
Vuxenutbildningen i Dalarnas femton kommuner har sedan Kunskapslyftet samarbetat på olika sätt.
Syftet är att utveckla vuxenutbildningen till att bli en väl fungerande aktör i den regionala
strukturen för kompetensförsörjning genom att:

  • identifiera och tillgodose den regionala arbetsmarknadens behov av kompetens,
  • nyttja offentliga resurser effektivt ochbidra till att tillgängligheten och möjligheten till vuxenutbildning är likartad för hela länet.

DalaWux är sedan 2009 en ideell förening som finansieras genom en avgift baserad på antal kommuninnevånare i respektive kommun. Föreningen utgörs av kommunernas ansvariga för den kommunala vuxenutbildningen och initierar och hanterar regionövergripande projekt inom verksamhetsområdet. Den har en styrelse som väljs en gång per år. Det politiska ansvaret ligger i respektive kommun.

En viktig utgångspunkt i arbetet är att kunskap inte längre är en lagervara, utan ett flöde som kräver flexibla system för att medborgare och arbetsmarknad ska upprätthålla aktuell kompetens. Ett starkt fokus för DalaWux är därför att öka möjligheterna till livslångt lärande och erbjuda tjänster som svarar både mot individens och arbetsplatsers behov.

Läs mer om DalaWux styrelse här.

Dela: