Meny Stäng

Projekt - Dalalyft

Dalalyft var ett DalaWux-projekt med inriktning på kompetensutveckling till solo- och mikroföretag i Dalarna och syftade till att stärka deras möjligheter till tillväxt. Projektet byggde på bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer såväl inom som utanför Dalarnas län. Projektet kompetensutvecklade mellan 2010 och 2014 Dalarnas småföretag inom ekonomi, marknadsföring & sälj, ledarskap, IT, affärsspråk, jämställdhet och tillgänglighet samt sociala medier. Projektägare var Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) och finansiär var ESF (Europeiska Socialfonden).

Dalalyft kompetensutvecklade totalt 1040 anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. 

Projektet utvecklade dessutom effektiva metoder och verktyg för verksamhets- och kompetensanalyser, företagscoachning, tillgänglighetsfrågor ur ett lönsamhetsperspektiv samt NGL (Next Generation Learning).

Fakta:

  • Projektägare: VBU – Västerbergslagens Utbildningscentrum
  • Projektperiod: 2010-02-01 till 2014-03-31
  • Projektledare: John Quick, Peter Gunnebro
  • Bitr. Projektledare: Jennie Fredriksson
  • Geografiskt område: Dalarna
  • Finansiering ESF: 15 000 000 SEK
  • Projektet drivs på uppdrag av ESF (Europeiska socialfonden)

Dalalyft på Facebook

Projektet Dalalyft drev en sida på Facebook som fick mycket uppmärksamhet. Projektet är sedan länge tillbaka avslutat med Facebooksidan finns kvar.

Dalalyft på YouTube

Projektet Dalalyft drev en kanal på YouTube. Projektet är sedan länge tillbaka avslutat med kanalen finns kvar.

Dela: