Meny Stäng

Projekt Dalalyft

Dalalyft var ett DalaWux-projekt med inriktning på kompetensutveckling till solo- och mikroföretag i Dalarna och syftade till att stärka deras möjligheter till tillväxt. Projektet byggde på bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer såväl inom som utanför Dalarnas län. Projektet kompetensutvecklade mellan 2010 och 2014 Dalarnas småföretag inom ekonomi, marknadsföring & sälj, ledarskap, IT, affärsspråk, jämställdhet och tillgänglighet samt sociala medier. Projektägare var Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) och finansiär var ESF (Europeiska Socialfonden).

Dalalyft kompetensutvecklade totalt 1040 anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. 

Projektet utvecklade dessutom effektiva metoder och verktyg för verksamhets- och kompetensanalyser, företagscoachning, tillgänglighetsfrågor ur ett lönsamhetsperspektiv samt NGL (Next Generation Learning).

Fakta om projektet:

Projektägare: VBU - Västerbergslagens Utbildningscentrum
Projektledare: John Quick, Peter Gunnebro
Bitr. Projektledare: Jennie Fredriksson
Projektperiod: 2010-02-01 till 2014-03-31
Geografiskt område: Dalarna
Finansiering ESF: 15 000 000 SEK
Projektet drivs på uppdrag av ESF (Europeiska socialfonden)
 
Dalalyft skapade en slutprodukt i form av en interaktiv webbpresentation med ett inspirerande praktiskt metodmaterial som syftar till att hjälpa småföretagare att hitta en arbetsstruktur för den livsviktiga kompetensutvecklingsprocessen för företagsledning och anställda.
Dalalyft Webb-presentation
Klicka på bilden!
Dalalyft NGL-blogg
Klicka på bilden!
Dalalyft på Facebook
Klicka på bilden!
Dalalyft på Youtube
Klicka på bilden!