Meny Stäng

Gymnasiekurser

Studier på gymnasienivå

Gymnasial utbildning ska ge vuxna motsvarande utbildning som ges i de nationella programmen för gymnasieskolan. Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Utbildningarna riktar sig först och främst till dig som saknar hela/delar av en gymnasial utbildning eller bli behörig till högskola/universitet kan vuxenutbildning på gymnasial nivå vara något för dig.

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva

Olika sätt att studera

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du studera på tre olika sätt:

  • schemabundet i klass
  • distans med handledning av lärare
  • genom studier på distans som är helt webbaserad

Du kan välja samma studieform för alla dina kurser eller läsa vissa kurser på distans och vissa i klass.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen, alternativt studiebevis från gymnasiet, får du börja tidigare. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge.

Studieekonomi

Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel. För mer information, kontakta CSN

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt samt om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor. Räkna med cirka 40 studietimmar för heltidsstudier, 20 timmar för halvtidsstudier och 10 timmar för studier på 25 %.

Exempel: Om du läser fyra 100-poängskurser under 20 veckor kan du välja om du vill läsa en kurs i taget, fem veckor per kurs, eller två kurser i taget, tio veckor per kurs, eller alla fyra kurserna samtidigt under 20 veckor.

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. I vissa kommuner kan du göra ansökan direkt via kommunens hemsida.

Dela: