Meny Stäng

Vård- & Omsorg – Gagnef

Beskrivning

Under din utbildning lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du får kunskap om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar även mycket på etiskt förfarande. Du lär dig om mötet med människor och lär dig förstå vad som är viktigt i bemötandet och hur människor fungerar tillsammans.

Ingående kurser

Etik och människans livsvillkor, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Medicin 1, 150 p
Psykiatri 1, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
Vårdpedagogik och handledning, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p
Programfördjupning, 200 p väljs
Akutsjukvård, 200 p
Psykiatri 2, 200 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Socialpedagogik, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Gymnasiegemensamma ämnen, 150 p
Svenska1/ SVA1, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Hur går utbildningen till?

Teori varvat med praktiska moment under utbildningen. Du kommer att vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen.

Kurskostnad

Läromedel

Ansökan och information

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Vård- & Omsorg – Gagnef (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Gagnef
Dela: