Meny Stäng

Vem får delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå?

Från och med andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år, kan man söka till vuxenutbildningen om han eller hon har motsvarande grundskolekompetens, är bosatt i landet, ska komplettera tidigare utbildningar, vidga yrkeskompetensen, förbereda inträde i arbetslivet, få behörighet till högskolan m.m, fortsätta pågående studier, ändra yrkesval och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.


Dela: