Meny Stäng

Vad betyder IKT?

IKT betyder Information och kommunikations teknik.

I:et står för Information. Information arbetar pedagoger med hela tiden genom att ge information till eleven och träna eleven på att ta emot information. Eleven tränas på att själv kunna ge information och att kunna granska information. Det har gjorts i alla tider. Den enda skillnaden idag är att vi gör det med hjälp av dagens teknik för det är den vi använder ute i samhället.

K:et i IKT står för Kommunikation. Pedagogen kommunicerar med eleven och de ska lära sig att kommunicera i tal och skrift. Och hur gör man det i skrift idag? -jo, för det mesta genom att skriva i olika dokument, mail och sms. Man spelar också in filmer och Podcast för att dela på Youtube för att sprida och kommunicera sina tankar.

T:et står för Teknik och här kommer de digitala verktygen in. Man använder dagens teknik för att genomföra I:et och K:et. Tekniken som möjliggör detta kan vara t.ex. datorer, surfplattor och mobiler.


Dela: