Meny Stäng

Yrkesförare lastbil CE-behörighet – Hedemora

Beskrivning

Vill du bli lastbilsförare? I den här utbildningen får du möjlighet att köra upp för C- eller CE-körkort och söka arbete som yrkesförare inom godstransport. Det här är utbildningen för dig som tycker om att köra fordon, ägna många timmar bakom ratten, arbeta självständigt och med stort ansvar. Det krävs även förmåga att planera och organisera samt känsla för service, då yrket innebär många kundkontakter. Utbildningen ger dig som elev kunskaper och färdighet för att kunna arbeta som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB). Hörnstenarna i utbildningen är: trafiksäkerhet, miljömedvetenhet och ekonomi. Viktigt är ett gott omdöme och riskmedvetenhet.

Ingående kurser

Fordonskombinationer, 200 p
Godshantering, 100 p
Godstrafik, 200 p
Yrkestrafik, 300 p

Förkunskapskrav

Godkänt i matematik på grundskolenivå, svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. OBS! Förutom betygskopior ska även personbevis, kopia på körkort och giltigt körkortstillstånd bifogas! Körkortstillstånd ansöker du om på Transportstyrelsens webbplats. Läkarintyg krävs för att söka körkortstillstånd. Körkortstillstånd måste senast kunna visas upp vid utbildningsstart.

Hur går utbildningen till?

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Kurskostnad

Du får själv stå för kurslitteratur, arbetskläder, betalning av körkortstillstånd och avgifter för teoriprov, färdskrivarkort mm – sammanlagt cirka 3000 kr.

Ansökan och information

Du gör en digital ansökan genom den anordnande kommunens hemsida. Vid din ansökan ska alla betyg vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Yrkesförare lastbil CE-behörighet – Hedemora – (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Hedemora
Dela: