Meny Stäng

Vårdbiträdesutbildning (förlängd) – Leksand-Rättvik

 Kursblad Vårdbiträdesutbildning (förlängd) – Leksand-Rättvik (öppnas i nytt fönster)

Beskrivning

Utbildningen ger dig en kompetens för att arbeta som vårdbiträde. Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom äldreomsorg eller som stöd till personer med funktionsnedsättning. Syftet med en förlängd utbildning är att du parallellt med yrkeskurserna läser kurser i grundläggande svenska som andraspråk.

Ingående kurser

Etik och människans livsvillkor, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Medicin 1, 150 p
Psykiatri 1, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, 200 p

Förkunskapskrav

SFI kurs D. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen bedrivs i form av distansstudier kombinerat med klassrumsundervisning, och börjar med en introduktionsdag. Du kommer att vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen.

Kurskostnad

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial du kan behöva.

Ansökan och information

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. Ansökningsblankett finns på vår hemsida www.leksand.se/vux.

Sökande från annan kommun

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Leksand eller Rättvik ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad och du kan göra din ansökan direkt på CSN:s hemsida med e-legitimation, mobilt BankID eller personlig kod. Läs mer på CSN:s hemsida, www.csn.se.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Vårdbiträdesutbildning (förlängd) – Leksand-Rättvik (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Leksand-Rättvik
Dela: