Meny Stäng

Underhållstekniker – Borlänge

Beskrivning

Vill du arbeta som underhållsmekaniker? Som mekaniker arbetar du i produktionsnära verksamhet där service och underhåll är viktiga arbetsuppgifter.

Efterfrågan på underhållsmekaniker är relativt konstant över tiden och behov finns inom olika typer av industriföretag. Arbetet som mekaniker passar dig som är intresserad av problemlösning och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.

Utbildningen är bred och du får en grundläggande industriutbildning på gymnasial nivå. När du klarat utbildningen med godkänt resultat har du möjlighet att arbeta inom industrin med grundläggande industrimekaniska uppgifter. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd på ett företag.

Efter utbildningen har du också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskoleutbildningen Underhållstekniker inom processindustrin. Detta förutsätter godkända betyg i följande kurser på gymnasialnivå: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a och Engelska 5 eller motsvarande kunskaper. Dessa kurser är möjliga att läsa parallellt under utbildningens gång.

Ingående kurser

Avhjälpande underhåll 1, 100 p
Människan i industrin, 100 p
Produktionskunskap, 100 p
Produktionsutrustning, skärande bearbetning, 100 p
Svets grund, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Underhåll-Driftsäkerhet, 100 p
Underhåll-Hydraulik, 100 p

Utbildningen ger totalt 800 gymnasiepoäng.

Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Komvuxarbete, 100 p. Ansökan till kursen Komvuxarbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Förkunskapskrav

Godkänt i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt i alla delkurser för att ha förutsättningar att klara denna utbildning.

Hur går utbildningen till?

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Inom utbildningen ingår en obligatorisk kurs inom “Heta Arbeten” som vänder sig till alla som arbetar med sådant som orsakar uppvärmning och gnistbildning. Om kurstillfället missas kan du behöva betala denna kurs på egen hand.

Kurskostnad

Du får själv stå för kurslitteratur ca 1500 kr, arbetskläder ca 800 kr och skyddsskor ca 400 kr.

Ansökan och information

Du gör en digital ansökan genom vuxenutbildningen hemsida http://borlange.se/vux. Vid din ansökan ska alla betyg vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Underhållstekniker – Borlänge (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Borlänge
Dela: