Meny Stäng

Svetsutbildning – Borlänge

Beskrivning

Vill du arbeta som svetsare? Det här är utbildningen för dig som tycker om att skapa, har stort tålamod och är noggrann. Under utbildningen får du bl.a. lära dig olika svetstekniker som kälsvets, stumsvets och rörsvets.

Ingående kurser

Svets grund, 100 p
Kälsvets 1- 2 MMA, MAG, TIG, 100 + 100 p
Stumsvets 1- 2  MMA, MAG, TIG, 100 + 100 p
Rörsvets 1- 2 MMA, MAG, TIG, 100 + 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p

Utbildningen ger 900 gymnasiepoäng.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Hur går utbildningen till?

Teori varvat med praktiska moment under utbildningen. Du kommer att vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen.

Kurskostnad

Du får själv stå för kurslitteratur, arbetskläder och skyddsskor (ca 1000 kr).

Ansökan och information

Du gör en digital ansökan från vuxenutbildningens hemsida http://borlange.se/vux. Vid din ansökan ska alla betyg vara bifogade sista ansökningsdag.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Svets – Borlänge (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Borlänge
Dela: