Meny Stäng

Svetsare – Borlänge

Beskrivning

Vill du arbeta inom industrin som svetsare? Det här är utbildningen för dig som tycker om att skapa, har stort tålamod och är noggrann.

Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom industrin.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket som branschen varit med och tagit fram.

Du får till att börja med läsa ett baspaket omfattande 700 gymnasiepoäng, “Industri Bas” med grundläggande kunskap om industriell produktion. Därefter läser du påbyggnadspaket “Svets” omfattande 500 gymnasiepoäng.

Ingående kurser

 • Industritekniska processer 1, 100 p
 • Avhjälpande underhåll 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Människan i industrin 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p
 • Datorstyrd produktion 1, 100 p
 • Allmän automationsteknik, 100 p


Påbyggnad Svets

 • Svets grund, 100 p
 • Materialkunskap 1, 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100 p
 • Kälsvets 1, 100 p
 • Kälsvets 2, 100 p

  Utbildningen ger totalt 800 gymnasiepoäng. Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Gymnasiearbete, 100 p. Ansökan till kursen Gymnasiearbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

– godkänt i matematik på grundskolenivå
– godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå
Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Hur går utbildningen till?

Teori varvat med praktiska moment under utbildningen. Du kommer att vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen.

Kurskostnad

Mindre kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Personlig skyddsutrustning finns att låna. Utbildningen är kostnadsfri.

Ansökan och information

Du gör en digital ansökan genom Vuxenutbildningens hemsida borlange.se/vux. Vid ansökan ska alla betyg vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Kursblad Svetsare – Borlänge


Studieort
 • Borlänge
Dela: