Meny Stäng

Köksbiträde (förlängd) – Leksand-Rättvik

Beskrivning

Köksbiträde har ett omväxlande arbete i kök- och storhushåll. Ett sådant arbete kan vara en väg vidare till många olika yrken inom restaurang och storhushåll. Utbildningen ger dig grundkunskaper i hygien, livsmedelskunskap, näringslära och grundläggande matlagning och bageri. Du får också goda kunskaper om vad som krävs för att tillämpa de bestämmelser som finns gällande livsmedelshygien och du får arbeta på ett arbetsmiljömässigt sätt. Dina arbetsuppgifter kan vara att ta emot betalning i kassa, servera, portionera upp mat och plocka disk samt att diska och städa. Du kan också ha enklare uppgifter i köket som att plocka fram och bereda mat i kall- och varmkök. Ibland kan du själv tillaga enklare rätter, grilla, göra smörgåsar eller brygga kaffe och baka kaffe- och matbröd. Syftet med en förlängd utbildning är att du parallellt med yrkeskurserna läser kurser i grundläggande svenska som andraspråk.

Ingående kurser

Hygien, 100 p
Bageri 1, 100 p
Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 p
Matlagning 1, 100 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, 200 p
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, 200 p

Förkunskapskrav

SFI kurs D. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Hur går utbildningen till?

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen. Utbildningen kombineras med kurser i grundläggande svenska som andraspråk, +600 p, för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Kurskostnad

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial du kan behöva.

Ansökan och information

Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan. Ansökningsblankett finns på vår hemsida www.leksand.se/vux.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad och du kan göra din ansökan direkt på CSN:s hemsida med e-legitimation, mobilt BankID eller personlig kod. Läs mer på CSN:s hemsida www.csn.se.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Köksbiträde (förlängd) – Leksand-Rättvik (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Leksand-Rättvik
Dela: