Meny Stäng

Bygg- & Anläggning – Hedemora

Beskrivning

På den här utbildningen får den studerande lära sig grunderna i husbyggnad. Du lär dig om byggnation. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Färdigutbildad blir den studerande genom anställning i ett branschföretag. Utbildningen innehåller APL.

Ingående kurser

Programgemensamma karaktärsämnen och gymnasiearbeten (500 p)
Gymnasiearbete, 100 p
Bygg och anläggning 1, 200 p
Bygg och anläggning 2, 200 p
Inriktning husbyggnad (700 p)
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200 p
Husbyggnad 3, 200 p
Husbyggnadsprocessen, 200 p
Husbyggnad programfördjupning (500 p)
Bygga i trä, 100 p Trä 1, 100 p
Trä 2, 100 p
Trä 3, 100 p
Specialyrke 1, 100 p
Inriktning mark och anläggning (500 p)
Anläggningsprocessen, 200 p
Anläggning 1, 100 p
Anläggning 2, 200 p

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Hur går utbildningen till?

Teori varvat med praktiska moment under utbildningen. Du kommer att vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du lär dig det praktiska under utbildningen.

Kurskostnad

Inga kostnader för arbetskläder och läromedel

Ansökan och information

Kontakta studie och yrkesvägledare i din hemkommun för ytterligare information och ansökan.

Sökande från annan kommun

Söker du en utbildning i annan kommun än den du är folkbokförd i ska du skicka ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas en utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Skriv ut informationsblad om utbildningen


 Kursblad Bygg- & Anläggning – Hedemora (öppnas i nytt fönster)


Studieort
  • Hedemora
Dela: